อุเทนถวาย

อุเทนถวาย

“ศุภมาส” นั่งหัวโต๊ะรับฟังแกนนำอุเทนถวาย อุเทนถวาย 27 ก.พ. 67 – “ศุภมาส” นั่งหัวโต๊ะรับฟังแกนนำอุเทนถวาย ก่อนมอบข้อเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลคลี่คลายข้อพิพาทให้เร็วที่สุด เผยการแก้ปัญหาต้องเคารพและยึดหลักกฎหมาย ย้ำยังรับนักศึกษาชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2567 ตามปกติ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)   น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวง อว. เดินทางมารับข้อเรียกร้องของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวาย สมาคมผู้ปกครองและครูอุเทนถวายพร้อมกับ น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว., น.ส.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษา รมว.อว., นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกุล), นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตน์ ประธานคณะทำงาน รมว.อว., นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัด ก.อว., […]